Tijd om aan de slag te gaan: uitvoering

Nu u alle voorbereidende documenten heeft en uitleg heeft gehad, wordt het tijd om de handen uit de mouwen te steken. U start de werkzaamheden:

  • aftekenen van posities voor stopcontacten, schakelaars, media-aansluitingen,…
  • slijpen van sleuven en openingen voor inwerkdozen
  • uitkappen van de sleuven en openingen
  • boringen uitvoeren voor de verlichting en de doorvoer van leidingen
  • Trekken van kabels en leidingen in overeenstemming met het legplan

Indien u bijkomende vragen heeft, ondersteuning wenst, hulp nodig heeft of even niet zeker bent: Uw DomoVision-Coach is uw aanspreekpunt voor alle vragen en stelt alles in het werk om uw onzekerheden weg te nemen.

Ziet u het niet meer zitten, lukt het niet of uw planning komt in gevaar? Op eenvoudig verzoek komt DomoVision u op de werf helpen. U kan on ook ten allen tijde vragen om de uitvoering over te nemen. Het Team van DomoVision zorgt dan voor een efficiente verdere uitvoering van de lopende fase.

Opvolging

Aangezien er behoorlijk wat regels zijn voor het leggen van elektriciteit, domotica en aanverwante technieken, verzorgt uw DomoVision-Coach een volwaardige opvolging van uw dossier en uw werken.

We komen ter plaatse foto’s nemen en voeren samen met u enkele controles uit. Zo kunnen we bij eventuele fouten van andere partijen, terugvinden hoe we deze het best kunnen oplossen.

Dankzij de nauwe opvolging door DomoVision bent u zeker van een resultaat dat conform de regels (AREI) is uitgevoerd.