Detailanalyse en aanbevelingen

Aangezien u voor DomoVision heeft gekozen als partner, gaan we op korte termijn met u afspreken om uw plannen in detail te bespreken. Om dit voor te bereiden, maken wij een detailanalyse van hetgeen u heeft voorzien. Hierbij gaan we als volgt te werk:

 • We bekijken de spreiding en voorziening van stopcontacten en hun doel
 • We noteren aanbevelingen over locaties en zinvolle toevoegingen voor stopcontacten, sturingen, sensoring, koppelingen, wifi-dekking, uitbreiding, aanpassingen
 • Dit noteren we in een tabel in de vorm van kleuren: groen, oranje, rood. Elke kleur staat voor de mate waarin het niet invullen van deze suggestie impact heeft op uw woning. groen: zinvol maar zonder specifieke gevolgen; oranje: vrij belangrijk maar u kan ook zonder; rood: zeer belangrijk en u zal het zich vermoedelijk beklagen als u deze suggestie niet volgt.

Uiteraard blijven onze suggesties ook suggeties. Per slot van rekening gaat het over Uw woning en zal U hier later wonen. In dit staium is onze taak u zo uitgebreid mogelijk informeren over mogelijkheden. We hebben liever dat elk voorstel wordt geweigerd, dan dat er niet wordt over nagedacht.

Ga niet te luchtig over onze suggesties. Wat u vandaag wil is binnen 10 jaar misschien niet meer zinvol en omgekeerd

We vragen u om letterlijk na te denken over uw levensloop in uw nieuwe woning:

 • kinderen: baby – peuter – peuter – kleuter – kind – jongere – jongvolwassene – volwassene – uit huis
 • etentjes met familie, vrienden, collega’s
 • feestjes
 • seizoensgebonden feesten: kerstboom, pasen, vakantie,
 • wat met uw eigen oude dag? wat als u zorgbehoevend wordt?

Indien u uitgebreid tijd steekt om grondig over uw mogelijke levensloop in uw woning na te denken, is de kans groot dat u in uw woning kan blijven tot en met uw oude dag.

 

Beslissingen Bouwheer

Nadat u uitgebreid de tijd heeft kunnen nemen om onze aanbevelingen te evalueren, gieten we dit in een plan. Op dit plan worden alle punten waar bekabeling voor voorzien moet worden, aangeduid.

Dit wordt tevens de gronslag om het leiding-legplan op te maken.

De digitale versie van uw grondplan (wordt ook situatieschets genoemd) bewaren we om later vlot aanpassingen te kunnen maken mocht dit gewenst zijn. De finale versie van de situatieschets zal dienen om het ééndraadschema op te maken. Deze documenten zullen op het einde van de rit voorgelegd moeten worden aan de keurder bij de keuring van uw elektrische installatie.

Legschema’s

De gronplannen zijn afgewerkt.

We maken hiervan 3 afdrukken om de leidingschema’s op te stellen.

 • 1 voor alle stopcontacten en voedingsaansluitingen. Elk type kabel krijgt een kleur.
 • 1 voor alle verlichtingskabels en bekabeling voor bewegingsmelders. Elk type kabel krijgt een kleur.
 • 1 voor alle datakabels (buskabel, alarm, internet, signaalkabels,…). Elk type kabel krijgt een kleur.

Ons doel is om een “Dummy-proof” plan op te stellen waar u als zelfbouwer gerust mee aan de slag kan en durft gaan.

 

Aanleveren startmaterialen

Uw voorbereiding is rond, we weten nu precies wat we als eindresultaat voor ogen hebben. Tijd om alle benodigde materialen voor deze fase aan te leveren.

Bij de opstartmaterialen hoort:

 • inwerkdozen: de potjes waar later schakelaars , stopcontacten,… in worden geplaatst
 • bekabeling voor licht stopcontacten, sensoren,
 • bekabeling voor de domotica (buskabel)
 • bekabeling voor netwerk, data, signalisatie
 • bekabeling voor alarm, camera,…

Uiteraard hoort een woordje uitleg er bij. Indien u wenst, helpen we met deze opstart. Op een coachende manier maken we u wegwijs in de verschillende aspecten van deze fase en het bekabelen.

Indien u wenst, leveren we ook bevestigingsmaterialen aan en hebben we specifiek materieel dat we in bruikleen geven.

Alles wordt netjes opgevolgd en u krijgt periodiek of op eenvoudig verzoek een statusrapport over materialen en prestaties. Zo kan u perfect bijhouden waar u staat ten opzichte van uw budgettering.