Domintell Golden Gate voor DGQG01, de klasieke domintell mastermodule

Deze pagina is bedoeld voor personen die voldoende technische kennis hebben om te oordelen dat ze zelf met het programmeren van hun Domintell installatie aan de slag kunnen. Elke gebruiker erkent zelf verantwoordelijk te zijn voor ALLE gevolgen van het mogelijks niet-oordeelkundig gebruik van de software. DomoVision is steeds bereid om u als eindgebruiker bij te staan met raad en daad. Neem, in geval van het uitvoeren van een upgrade, contact op via de pagina updaten naar Golden Gate.

 

Neem contact op om uw eventuele upgrade voor te bereiden. Indien u de upgrade zelf uitvoert, zonder ons of de fabrikant  te raadplegen, staan we vanzelfsprekend NIET in voor eventuele schadelijke gevolgen van een niet-correct uitgevoerde upgrade

 

1: De release voor de DGQG01 Mastermodule (originele master)

a: windows-pc

b: MAC-OS

 

Neem contact op om uw eventuele upgrade voor te bereiden. Indien u de upgrade zelf uitvoert, zonder ons of de fabrikant  te raadplegen, staan we vanzelfsprekend NIET in voor eventuele schadelijke gevolgen van een niet-correct uitgevoerde upgrade